Khóa học wordpress developer

Thông tin khóa học

Yêu cầu: html, css, php, js

Categories:

Giảng Viên

tungnguyen tungnguyen Author

Khóa học wordpress developer

2,000,000

Phần 1: Phát triển theme wordpress bằng code tay

Phần 2: Phát triển theme wordpress dựa trên nền tảng flatsome framework

Phần 3: Phát triển woocommerce

Phát triển plugins

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *